Společný lov

Předmětem tohoto pojištění je ochrana pořadatele společného lovu proti újmám vzniklým při pořádání společného lovu. Pojištění si sjednává právnická/fyzická osoba – držitel/uživatel honitby.

Proč pojistit společný lov?

 • pořadatel společného lovu - pro případ pojištění odpovědnosti (např. při nezjištěném viníku střelného zranění)
 • účastníci společného lovu jmenovitě uvedení na seznamu - pro případ pojištění úrazu (tj. lovci, honci, psovodi a další osoby zabezpečující společný lov
 • psovodi loveckých psů uvedení na seznamu (vč. plemen a jmen loveckých psů, a jejich majitelů) - pro případ pojištění loveckého psa (léčebné výlohy, úhyn)
 • lovec (např. zahraniční host) - pro případ pojištění odpovědnosti

About us

HLAVNÍ VÝHODY

 • Jediné pojištění na trhu, kdy lze pojistit  jednotlivé společné lovy.
 • Ochrana pořadatele, honce, psa, proti nenadálým událostem.

UŽITEČNÉ RADY

Na jak dlouho můžu uzavřít pojistnou smlouvu?
Pojištění se uzavírá na jeden den.

POTŘEBUJETE RADU, NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

JSME TADY PRO VÁS

VARIANTY POJIŠTĚNÍ

KLASIK a OPTIMUM

JAK UZAVŘÍT POJIŠTĚNÍ?

Uzavřít pojištění korespondenčně

 • vyplňte a vytiskněte 2x pojistnou smlouvu (lze vyplnit na počítači či ručně)
 • vyplněnou smlouvu zašlete na naší korespondenční adresu (resp. naskenovanou e-mailem)
 • zašlete celkové pojistné na účet pojišťovny (neznáte-li jména a počet osob či psů, zašlete minimálně zálohu pojistného, a to ve výši pojistného za pojištění odpovědnosti pořadatele společného lovu, tj. 1.000,- Kč / den, resp. 2.500,- Kč / den), se splatností nejpozději 1 den před začátkem společného lovu
 • nejpozději před začátkem začátkem společného lovu zašlete pojišťovně prokazatelně, dle vzoru seznam účastníků společného lovu, či seznam psů, příp. seznam lovců, a to e-mailem, MMS, či SMS
 • pokud jste zaplatili pouze zálohu pojistného, doplaťte pojistné, dle skutečného počtu osob či psů
 • obratem Vám bude potvrzená smlouva zaslána zpět na Vaší adresu

VARIANTY A ROZSAH KRYTÍ Z POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

ODKDY A NA JAK DLOUHO PLATÍ POJIŠTĚNÍ?

Předmětem tohoto pojištění je ochrana pořadatele společného lovu proti újmám vzniklým při pořádání společného lovu, které nepokrývá individuální povinné pojištění odpovědnosti při provádění myslivosti dle zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. ve znění pozdějšíchpředpisů.

Pojištění si sjednává právnická / fyzická osoba – držitel / uživatel honitby (vlastník honitby, myslivecký spolek apod.), resp. osoba s pojistným zájmem na tomto pojištění (lovecká agentura apod.) - pořadatel společného lovu.

Pojištěnými jsou:
a) pro případ pojištění odpovědnosti (např. při nezjištěném viníku střelného zranění)
- pořadatel společného lovu,
b) pro případ pojištění úrazu
- osoby jmenovitě uvedení na seznamu
– účastníci společného lovu, tj. lovci, honci, psovodi a další osoby organizačně zabezpečující společný lov,
c) pro případ pojištění loveckého psa (léčebné výlohy, úhyn)
– psovodi loveckých psů uvedení na seznamu (vč. plemen a jmen loveckých psů, a jejich majitelů),
d) pro případ pojištění odpovědnosti – lovec (např. zahraniční host).

Kontaktujte nás

Lešanská 1176, 141 00 Praha 41, Česká republika

 • dummy obchodní oddělení 800 130 649

 • dummyobchodní oddělení 224 948 473

 • dummy info@halali.cz

Pojišťovna

HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s., se na trhu pohybuje již více než 25 let. Primárně byla založena k pojišťování činnosti při výkonu práva myslivosti.

V současné době tato oblast zůstává stále hlavní činností pojišťovny, ale pojišťovna se rozvíjí i v jiných oblastech neživotního pojištění.