Pojištění odpovědnosti za škodu pro myslivce - nečleny ČMMJ

Pojištění odpovědnosti za škodu pro myslivce je povinné pojištění podle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti. Toto pojištění se vztahuje na škody způsobené jiné osobě na majetku, zdraví a finanční újmě při výkonu práva myslivosti.

Představuje komplexní ochranu pro případ škod způsobených jiné osobě při výkonu myslivosti.

Proč se pojistit u nás?

 • máme největší zkušenosti v oblasti pojištění myslivců
 • pojištění spolehlivě pokrývá odpovědnostní rizika spojená s mysliveckou činností
About us

NOVÉ MOŽNOSTI POJIŠTĚNÍ PRO NEČLENY ČMMJ

Toto jsou nové a nejvýhodnější možnosti pojištění odpovědnosti pro myslivce na trhu.

 • ZÁKLADNÍ pojištění odpovědnosti pro ČR
 • ZÁKLADNÍ pojištění odpovědnosti pro EU
 • STANDARDNÍ pojištění odpovědnosti
 • EXCLUSIVE pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti si můžete sjednat ihned prostřednitcvím našeho OnLine systému nebo klasicky korespondenčně. V případě požadavku na korespondenční uzavření smlouvy, postupujte podle pokynů níže.

ČASTÉ DOTAZY

V jakých zemích jsem pojištěn?

Ve variantě ZÁKLAD ČR na území ČR, ve variantě ZÁKLAD EU na území celé EU a ve variantě STANDARD nebo EXCLUSIVE na území ČR, EU, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Velká Británie.

POTŘEBUJETE RADU, NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

JSME TADY PRO VÁS

VARIANTY A ROZSAH KRYTÍ Z POJIŠTĚNÍ ODOVĚDNOSTI

JAK UZAVŘÍT POJIŠTĚNÍ?

Uzavřít pojištění ONLINE

 • vyplňte (resp. potvrďte) požadované údaje
 • uhraďte celkové pojistné platební kartou
 • potvrzená smlouva (vč. pojistky) Vám bude zaslána na Vaši emailovou adresu
POJIŠTĚNÍ ONLINE

JAK UZAVŘÍT POJIŠTĚNÍ?

Uzavřít pojištění korespondenčně

 • vyplňte a vytiskněte 2x pojistnou smlouvu (lze vyplnit na počítači či ručně)
 • vyplněné smlouvy vč. prohlášení zašlete na naší korespondenční adresu
 • zašlete celkové pojistné na bankovní účet pojišťovny (uveden v pojistné smlouvě)
 • potvrzená smlouva (vč. pojistky) Vám bude zaslána na Vaší adresu

MOŽNOSTI A PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ

Zde si můžete stáhnout jednotlivé pojistné smlouvy pro korespondenční uzavření pojištění.


Zde si můžete zobrazit nebo stáhnout jednotlivé obchodní podmínky, týkající se výše uvedeného pojistného produktu.

Kontaktujte nás

Lešanská 1176, 141 00 Praha 41, Česká republika

 • dummy obchodní oddělení 800 130 649

 • dummyobchodní oddělení 224 948 473

 • dummy info@halali.cz

Pojišťovna

HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s., se na trhu pohybuje již více než 25 let. Primárně byla založena k pojišťování činnosti při výkonu práva myslivosti.

V současné době tato oblast zůstává stále hlavní činností pojišťovny, ale pojišťovna se rozvíjí i v jiných oblastech neživotního pojištění.