Úrazové pojištění dětí

Pojištění se vztahuje na úraz vzniklý při účasti na akci, kterou pořádá, případně spolupořádá ČMMJ, nebo kterou lze podřadit pod poslání ČMMJ.

Předmět pojištění

Předmětem pojištění jsou události vzniklé v přímé souvislosti s činností dětí (myslivecké mládeže) při provádění zájmové činnosti specifikované hromadnou pojistnou smlouvou.
About us

HLAVNÍ VÝHODY

POJIŠTĚNÍ SE VZTAHUJE NA

  • děti do 15 let věku
  • členy přátel mladých myslivosti

Pojištění se sjednává pro členy kroužků mladých přátel myslivosti a ochrany přírody, které jsou řádně registrovány u OMS ČMMJ, z. s., do věku max. 15 let.

UŽITEČNÉ RADY

Na jak dlouho se pojištění sjednává?
Pojištění je vždy sjednáváno na jeden kalendářní rok, když se předpokládá účast nezletilého v kroužku.

POTŘEBUJETE RADU, NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

JSME TADY PRO VÁS

ODKDY A NA JAK DLOUHO PLATÍ POJIŠTĚNÍ?

Platnost pojištění a cena

Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu, zaplacením pojistného  a platí po celou dobu trvání kroužku.

OBCHODNÍ PODMÍNKY A CENA

JAK UZAVŘÍT POJIŠTĚNÍ?

Uzavřít pojištění korespondenčně

  • vyplňte a vytiskněte 2x pojistnou smlouvu (lze vyplnit na počítači či ručně)
  • vyplněné smlouvy vč. prohlášení zašlete na naší korespondenční adresu
  • zašlete celkové pojistné na bankovní účet pojišťovny (uveden v pojistné smlouvě)
  • potvrzená smlouva (vč. pojistky) Vám bude zaslána na Vaší adresu pojistná smlouva
STÁHNOUT SMLOUVU

Kontaktujte nás

Lešanská 1176, 141 00 Praha 41, Česká republika

  • dummy obchodní oddělení 800 130 649

  • dummyobchodní oddělení 224 948 473

  • dummy info@halali.cz

Pojišťovna

HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s., se na trhu pohybuje již více než 25 let. Primárně byla založena k pojišťování činnosti při výkonu práva myslivosti.

V současné době tato oblast zůstává stále hlavní činností pojišťovny, ale pojišťovna se rozvíjí i v jiných oblastech neživotního pojištění.