POJIŠTĚNÍ UCHAZEČE O ZKOUŠKU Z MYSLIVOSTI

Předmětem pojištění jsou události vzniklé v přímé souvislosti s činností uchazeče při přípravě a při složení zkoušky z myslivosti.

POJIŠTĚNÍ ZAHRNUJE

 • pojištění odpovědnosti za škody
 • úrazové pojištění uchazeče o lovecký lístek
 • pojištění odpovědnosti za škody způsobené uchazečem o lovecký lístek
About us

HLAVNÍ VÝHODY

HLAVNÍMI VÝHODAMI POJIŠTĚNÍ JSOU

 • pojištění je platné po celou dobu kurzu uchazeče
 • účastník kurzu je pojištěn i na honech, přestože zatím nevlastní lovecký lístek
 • pojištění se vztahuje na všechny činnosti týkající se činnosti kurzu

UŽITEČNÉ RADY

Mohu se nechat posjitit prostřednictvím svého sdružení?
Ano, naše pojištění je primárně určeno jednotlivým sdružením (OMS), kteří sjednávájí pojištění jednotlichých uchazečů o lovecký lístek. Doporučujeme se pro Vaše bezpečí informovat, jste-li pojištěn!

POTŘEBUJETE RADU, NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

JSME TADY PRO VÁS

ODKDY A NA JAK DLOUHO PLATÍ POJIŠTĚNÍ?

Platnost pojištění

Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu, účinnost pojištění nabývá zaplacením pojistného. Pojištění platí po celou dobu trvání kurzu.

POJISTNÉ PODMÍNKY A CENA

 • pojistné podmínky VPPO 2014, VPPU 2015
 • pojištění odpovědnosti 100,-  Kč
 • úrazové pojištění 60,- Kč

JAK UZAVŘÍT POJIŠTĚNÍ?

Uzavřít pojištění korespondenčně

 • vyplňte a vytiskněte 2x pojistnou smlouvu (lze vyplnit na počítači či ručně)
 • vyplněné smlouvy vč. prohlášení zašlete na naší korespondenční adresu
 • zašlete celkové pojistné na bankovní účet pojišťovny (uveden v pojistné smlouvě)
 • potvrzená smlouva (vč. pojistky) Vám bude zaslána na Vaší adresu
STÁHNOUT SMLOUVU

Kontaktujte nás

Lešanská 1176, 141 00 Praha 41, Česká republika

 • dummy obchodní oddělení 800 130 649

 • dummyobchodní oddělení 224 948 473

 • dummy info@halali.cz

Pojišťovna

HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s., se na trhu pohybuje již více než 25 let. Primárně byla založena k pojišťování činnosti při výkonu práva myslivosti.

V současné době tato oblast zůstává stále hlavní činností pojišťovny, ale pojišťovna se rozvíjí i v jiných oblastech neživotního pojištění.