Pojištění odpovědnosti zahraničních lovců (myslivců)

Pojištění zahraničních lovců (myslivců) je základním předpokladem pro lov zahraničních myslivců na území České republiky.

Proč pojistit zahraničního lovce?

 • největší zkušenosti s pojištěním lovců (myslivců) na trhu
 • komplexní ochrana lovce
 • zákonná povinnost pojištění odpovědnosti
 • rychlé vypořádání škodných událostí
About us

HLAVNÍ VÝHODY

Mezi hlavní přednosti našeho pojištění odpovědnosti zahraničních lovců patří zejména:

 • jednoduché uzavření pojistné smlouvy
 • až sedm lovců na jedné pojistné smlouvě
 • rychlé a snadné pojištění On-Line
 • dlouholetá zkušenost pojišťovny HALALI

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Na jak dlouho můžu uzavřít pojistnou smlouvu?
Pojištění se sjednává jednorázově na 1 den, 5 dnů nebo 30 dnů. Nejdéle pak na 6 měsíců.

POTŘEBUJETE RADU, NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

JSME TADY PRO VÁS

CENY POJIŠTĚNÍ

Velmi výhodné ceny krátkodobého pojištění odpovědnosti zahraničních lovců:

 • JEDEN den      300 Kč
 • PĚT dnů          450 Kč
 • TŘICET dnů     600 Kč
 • ŠEST měsíců    900 Kč
Uzavřít smlouvu ONLINE

LIMITY POJIŠTĚNÍ

Limity pojistného plnění v rámci jednotlivých pojistných událostí jsou tyto:

 • Újma na zdraví nebo usmrcení je 20.000.000 Kč
 • Škoda na hmotné věci je 500.000 Kč
 • Finanční škoda je 500.000 Kč
 • Poranění nebo usmrcení zvířete je 500.000 Kč

Všeobecné a doplňkové pojistné podmínky

Krátkodobé pojištění odpovědnosti zahraničních lovců za újmy způsobené při výkonu práva myslivosti. Zde si můžete zobrazit nebo stáhnout jednotlivé pojistné podmínky, týkající se výše uvedeného pojistného produktu.

Kontaktujte nás

Lešanská 1176, 141 00 Praha 41, Česká republika

 • dummy obchodní oddělení 800 130 649

 • dummyobchodní oddělení 224 948 473

 • dummy info@halali.cz

Pojišťovna

HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s., se na trhu pohybuje již více než 25 let. Primárně byla založena k pojišťování činnosti při výkonu práva myslivosti.

V současné době tato oblast zůstává stále hlavní činností pojišťovny, ale pojišťovna se rozvíjí i v jiných oblastech neživotního pojištění.