Pojištění uživatele honitby

Tento druh pojištění nabízíme jako první pojišťovna na českém trhu. Naší výhodou je dlouholetá znalost myslivecké problematiky a odborné zázemí, které máme k dispozici.

Proč si pojistit honitby?

  • komplexní ochrana pro myslivce
  • uvědomte si rizika spojená s lovem a myslivostí

About us

HLAVNÍ VÝHODY

Pojištěný  má právo, aby za něho pojišťovna, nahradila újmu, která vznikla třetím osobám újmou na zdraví či usmrcením, poraněním nebo usmrcením zvířete (s výjimkou zvěře), škodou na hmotné věci, či finanční škodou.

UŽITEČNÉ RADY

Zahrnuje pojištění odpovědnosti užiatele honitby úraz pozvaných osob?
Pojištění uživatele honitby zahrnuje  příp. úraz pozvané osoby, způsobeného zvěří, pokud za  něj uživatel honitby odpovídá (např. u honce).

POTŘEBUJETE RADU, NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

JSME TADY PRO VÁS

LIMITY POJIŠTĚNÍ

Limity pojištění

Limity pojištění za újmy na zdraví nebo usmrcení

jiné osoby ........ 20.000.000,- Kč
za poranění nebo usmrcení zvířete, škodu na hmotné věci,
nebo za finanční škodu
jiné osoby ........ 500.000,- Kč

Pojistná sazba
na 1 honitbu ........ 9.500,- Kč / rok

JAK UZAVŘÍT POJIŠTĚNÍ?

Uzavřít pojištění korespondenčně

  • vyplňte a vytiskněte pojistnou smlouvu (lze vyplnit na počítači či ručně)
  • vyplněnou smlouvu zašlete na naší korespondenční adresu
  • obratem Vám bude potvrzená smlouva zaslána zpět na Vaší adresu

Všeobecné pojistné podmínky VPPO 2014
Všeobecné pojistné podmínky VPPP 2020

STÁHNOUT SMLOUVU

Kontaktujte nás

Lešanská 1176, 141 00 Praha 41, Česká republika

  • dummy obchodní oddělení 800 130 649

  • dummyobchodní oddělení 224 948 473

  • dummy info@halali.cz

Pojišťovna

HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s., se na trhu pohybuje již více než 25 let. Primárně byla založena k pojišťování činnosti při výkonu práva myslivosti.

V současné době tato oblast zůstává stále hlavní činností pojišťovny, ale pojišťovna se rozvíjí i v jiných oblastech neživotního pojištění.