POJIŠTĚNÍ DRŽITELŮ ZBRANÍ

Představujeme Vám NOVÉ a JEDINEČNÉ pojištění na trhu určené pro držitele zbraní.

Jedná se o kombinaci pojištění odpovědnosti za způsobenou újmu a pojištění právní ochrany, což je v současnosti na trhu unikátní a ojedinělé pojištění.

Pojišťovna HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. a Pojišťovna právní ochrany D.A.S. se spojili a připravily ojedinělý produkt na trhu, který umožní všem legálním držitelům zbraní pojistit se proti případným újmám jiným osobám a současně také uzavřít pojištění právní ochrany.

 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI DRŽITELE ZBRANĚ
Pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost za újmu způsobenou při vlastnictví, držbě a používání zbraní, pokud se řídí zákonem č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu v platném znění a může jeje sjednat osoba s trvalým pobytem na území ČR.

Pojištění se vztahuje na případy kdy:

 • Ke vzniku újmy došlo při sportovní činnosti vykonávané pojištěným se zbraní nebo přímé souvislosti s ní
 • Pojištěný je držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence zbraní kategorie definované dle zákona, či je fyzickou osobou, které držitel zdrojního průkazu nebo zbrojní licence a svěřil zbraň k výcviku na základě ustanovení §59 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů
 • Ke vzniku újmy došlo na místě, na kterém je střelba prováděna v souladu s příslušným oprávněním k provozování střelby (střelnicích), dle provozního řádu a v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb., kde je pro střelbu bezpečný prostor a je zajištěn dohledem odpovědné osoby a dále které je viditelně označeno jako místo, kde probíhá střelba a na kterém je střelba možná pouze s vhodnými ochrannými pomůckami

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY DRŽITELE ZBRANĚ
Pojištění právní ochrany podporuje pojištěného při prosazování jeho právních zájmů a nese nebo zmírňuje riziko vzniklých nákladů. Rozsah pojištění (na jaké právní vztahy se pojištění vztahuje):

 • Nároky na náhradu újmy (na zdraví nebo jmění)
 • Trestné činy, přestupky, disciplinární, kárné a jiné delikty
 • Odebrání zbrojního průkazu
 • Nároky a spory ze smluv
 • Pojištění se vztahuje i na případy nutné obrany nebo krajní nouze

Více o tomto unikátním a na trhu ojedinělém pojištění se dozvíte ZDE a sjednat jej můžete snadno online ZDE.

S přáním pěkného dne

Ing. Jiří Tesař
Obchodní ředitel
HALALI všeobecná pojišťovna, a.s.

 

Kontaktujte nás

Lešanská 1176, 141 00 Praha 41, Česká republika

 • dummy obchodní oddělení 800 130 649

 • dummyobchodní oddělení 224 948 473

 • dummy info@halali.cz

Pojišťovna

HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s., se na trhu pohybuje již více než 25 let. Primárně byla založena k pojišťování činnosti při výkonu práva myslivosti.

V současné době tato oblast zůstává stále hlavní činností pojišťovny, ale pojišťovna se rozvíjí i v jiných oblastech neživotního pojištění.