Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je druh pojištění, které pojištěnému poskytuje v případě úrazu dostatečné prostředky, aby jeho životní úroveň zůstala stejná jako před úrazem.

Úrazové pojištění si může sjednat kdokoliv ve věku 16 - 70 let. Platí až do 85 let.

Proč se pojistit s úrazovým pojištěním?

 • vztahuje se i na pracovní úrazy
 • platí pro Česko i zahraničí
 • zahrnuje i rekreační sporty
 • možnost připojištění rizikových aktivit a sportů
About us

HLAVNÍ VÝHODY

Mezi hlavní přednosti našeho ÚRAZOVÉHO pojištění patří zejména:

 • při sjednání není nutná lékařská prohlídka ani potvrzení od lékaře
 • platí pro Česko i zahraničí
 • možnost roční, pololetní, čtvrtletní nebo měsíční platby (při roční platbě 1 měsíc zdarma)
 • denní odškodné za dobu nezbytného léčení lze nastavit tak, aby bylo vypláceno ihned po stanovení diagnózy

LIMITY POJIŠTĚNÍ PRO MYSLIVCE

Limity pojistného plnění v rámci jednotlivých pojistných událostí jsou tyto:

 • pojištění smrti úrazem 600 000 Kč
 • pojištění trvalých následků úrazu 2 400 000 Kč
 • pojištění invalidity následkem úrazu 600 000 Kč
 • pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu 300 Kč
 • pojištění hospitalizace následkem úrazu 300 Kč

POTŘEBUJETE RADU, NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

JSME TADY PRO VÁS

CENY ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ

Úrazové pojištění pro děti i dospělé:

 • individuální
 • závisi na zvolené výši pojistného plnění (např. výše pojištění smrti úrazem, trvalých následků, …)

Kontaktujte nás

Lešanská 1176, 141 00 Praha 41, Česká republika

 • dummy obchodní oddělení 800 130 649

 • dummyobchodní oddělení 224 948 473

 • dummy info@halali.cz

Pojišťovna

HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s., se na trhu pohybuje již více než 25 let. Primárně byla založena k pojišťování činnosti při výkonu práva myslivosti.

V současné době tato oblast zůstává stále hlavní činností pojišťovny, ale pojišťovna se rozvíjí i v jiných oblastech neživotního pojištění.