Pojištění odpovědnosti za škodu pro myslivce

Pojištění odpovědnosti za škodu pro myslivce je povinné pojištění podle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti. Toto pojištění se vztahuje na škody způsobené jiné osobě na majetku, zdraví a finanční újmě při výkonu práva myslivosti.

Komplexní ochranu pro případ škod způsobených jiné osobě při výkonu myslivosti.

Proč se pojistit u nás?

 • máme největší zkušenosti v oblasti myslivosti
 • pojištění spolehlivě pokrývá odpovědnostní rizika spojená s mysliveckou činností
About us

Dlouhodobé pojištění

odpovědnost za újmy způsobené při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR

NOVÉ PRODUKTY PRO NEČLENY ČMMJ

Produkty Standard-N a Exclusive-N zahrnují navíc:

 • pojištění úrazu/úhynu psa při lovu zvěře (až na částku 15.000,- Kč)
 • pojištění úrazu v běžném občanském životě
 • pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě
 • pojištění odpovědnosti za psa v běžném občanském životě

UŽITEČNÉ RADY

Na jak dlouho musím uzavřít pojištění?

Dlouhodobé pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti se uzavírá na dobu neurčitou.

Jaké potvrzení ke smlouvě dostanu?
V jakých zemích jsem pojištěn?
Komu je určeno krátkodobé pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti?

POTŘEBUJETE RADU, NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

JSME TADY PRO VÁS

JAK UZAVŘÍT POJIŠTĚNÍ?

Uzavřít pojištění ONLINE

 • vyplňte (resp. potvrďte) požadované údaje
 • uhraďte celkové pojistné platební kartou
 • potvrzená smlouva (vč. pojistky) Vám bude zaslána na Vaší adresu
POJIŠTĚNÍ ONLINE

JAK UZAVŘÍT POJIŠTĚNÍ?

Uzavřít pojištění korespondenčně

 • vyplňte a vytiskněte 2x pojistnou smlouvu (lze vyplnit na počítači či ručně)
 • vyplněné smlouvy vč. prohlášení zašlete na naší korespondenční adresu
 • zašlete celkové pojistné na bankovní účet pojišťovny (uveden v pojistné smlouvě)
 • potvrzená smlouva (vč. pojistky) Vám bude zaslána na Vaší adresu

MOŽNOSTI A PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ

Dlouhodobé pojištění odpovědnost za újmy způsobené při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR
Nové produkty dlouhodobého pojištění
Krátkodobé pojištění odpovědnosti za újmy způsobené při lovu zvěře

Kontaktujte nás

Lešanská 1176, 141 00 Praha 41, Česká republika

 • dummy obchodní oddělení 800 130 649

 • dummyobchodní oddělení 224 948 473

 • dummy info@halali.cz

Pojišťovna

HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s., se na trhu pohybuje již více než 25 let. Primárně byla založena k pojišťování činnosti při výkonu práva myslivosti.

V současné době tato oblast zůstává stále hlavní činností pojišťovny, ale pojišťovna se rozvíjí i v jiných oblastech neživotního pojištění.