FINANČNÍ UKAZATELE

Naše pojišťovna se stále snaží o zlepšování svých služeb

Naše pojišťovna se stále snaží o zlepšování svých služeb a jsme nesmírně rádi, že se nám to s důvěrou Vás, našich klientů stále daří.

V současnosti poskytujeme nejen pojištění myslivecké veřejnosti, ale také pojištění nemovitostí či úrazové pojištění dětí a mládeže.
VICE CHANCELLOR

ZPRÁVA O SOLVENTNOSTI A FINANČNÍ SITUACI

Níže naleznete jednotlivé zprávy o solvenstnosti a finanční situaci pojišťovny

 • Zpráva o solventnosti a finanční situaci k 31.12.2016
 • Výkaz technických rezerv k neživotnímu pojištění k 31.12.2016
 • Nároky na pojistné plnění z neživotního pojištění k 31.12.2016
 • Rozvaha k 31.12.2016
 • Výkaz kapitálu k 31.12.2016-2
 • Solventnostní kapitálový požadavek vypočtený dle standardního vzorce k 31.12.2016
 • Hlášení o MCR pojišťovny k 31.12.2016
 • Roční vybrané informace o činnosti pojišťovny k 31.12.2016
 • Předepsané pojistné, náklady na pojistná plnění a provozní výdaje dle zemí k 31.12.2016

POTŘEBUJETE RADU, NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

Jsme tady pro vás

Kontaktujte nás

Lešanská 1176, 140 00 Praha 4, Česká republika

 • dummy obchodní oddělení 800 130 649

 • dummyobchodní oddělení 224 948 473

 • dummy info@halali.cz

O nás

Níže naleznete základní údaje o naší pojišťovně.

Pojišťovna

HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s., se na trhu pohybuje již více než 25 let. Primárně byla založena k pojišťování činnosti při výkonu práva myslivosti.

V současné době tato oblast zůstává stále hlavní činností pojišťovny, ale pojišťovna se rozvíjí i v jiných oblastech neživotního pojištění.

Odběr novinek (NEWSLETTER)

Přihlaste se a získávejte nejnovější informace o našich produktech.